Tønning landsby

Kulturmiljøet

Tønning station

Beskrivelse

Tønning består af to afdelinger: Landsbyen omkring kirken og den lille bebyggelse omkring den tidligere station

Kirkebyen bestod i 1688 af ni gårde. Byen ligger centralt placeret i ejerlavet med engdrag og skov. Efter udskiftningen i 1788, blev tre gårde udflyttet, stjerneformen kan endnu ses i veje, diger og hegn. De resterende gårde og præstegården ligger omkring kirken og den gamle rytterskole, som blev restaureret i 1859. Rytterskolen er stadig ganske velholdt, selvom den lukkede i 1958, da der byggedes en fælles centralskole for Tønning og Træden (se Træden).

Landsbykernen er siden udfyldt med nyere husbebyggelse fra omkring 1900. Et forsamlingshus i røde mursten opført 1895. Den tidligere forskole, opført 1919 ved arkitekt Anton Hansen, Vestbirk. Skolen svarer til Troelstrup forskole (se Gravhøje ved Troelstrup), opført samme år af samme arkitekt, i røde mursten med halvtafvalmet tegltag. På hver side to fremspringende kviste, som taget går ud over. Desuden har Tønning haft missionshus, privat vandværk, mølle og brugsforening.

Den nedlagte station, Silkeborg- Vrads - Bryrup - Horsens (1899-1968). Foruden selve stationsbygningen med bolig til stationsforstanderen, er der udhus og selvstændigt pakhus, alt opført i røde mursten. Overgået til privatbolig. Stationsomgivelserne var ikke genstand for nævneværdig bydannelse. Banetraceet er bevaret som cykelsti.

Sårbarhed

Tønning landsby og stationsafdeling er sårbar overfor ændringer af arkitektur, veje og omgivelser.