Vissinggård Funkisby

Kulturmiljøet

Bungalow

Beskrivelse

Arbejderbebyggelse, opstået i forbindelse med Vissinggårds (se Vissinggård) forskellige produktioner bestående af otte bungalows opført af Vissinggårds ejer, O.E. Andersen, 1927-33. Husene er noget ombyggede og malede, kun to fremtræ- der endnu tæt på originalen. Til hvert hus opførtes et hønsehus, der rummede 500 høns, som beboeren skulle passe. Desuden kyllingehuse, æglægningshuse, en fedestation og et slagteri for kyllinger. Æggene skulle bruges i industrien til emulsionsstoffer. Området er kulturarvsareal.

Sårbarhed

Bungalowerne er sårbare overfor yderligere ændringer i arkitektur og omgivelser.