Parkeringsstrategi

I det følgende er der med reference til parkeringsstrategien fra 2007 beskrevet den overordnede, tostrengede parkeringsstrategi, som Horsens Kommunes vil anvende, og som der knytter sig til midtbyen og til området uden for, men i sammenhæng med de planlagte byomdannelser.

Den overordnede strategi er ledsaget af beskrivelser af en række virkemidler eller værktøjer,der beskriver de muligheder, kommunen har ved gennemførelsen af strategierne. Virkemidlerne er først beskrevet generelt og derefter mere konkret som forslag til, hvad der kan gøres.