Servicemål - gangafstande til stoppesteder

De nuværende servicemål for bybusbetjening i Horsens Kommune er defineret således:

  • max. 400 m til stoppested i etagebyggeri og tæt byggeri
  • max 600 m til stoppested i øvrige områder
  • kørsel hverdage kl. 5.00 – 22.30, lørdage kl. 7.30 – 22.30 og søn- og helligdage kl. 9.00 – 21.30. Aftenkørsel starter kl. 18.00.


En maksimal gangafstand på 400 meter vil erfaringsmæssigt ikke være en hindring for at bruge bybuslinjer. Ved større afstande falder brugen, og ved mere end 800 meter vil man typisk ikke gå til en kollektiv trafikforbindelse, men evt. bruge cykel til stoppestedet.

Uanset, at maksimalt 400 meters gangafstand er optimalt set i forhold til brugen, er de operationelle målsætninger for maksimale gangafstande i bybussystemer i Danmark typisk:

  • Maksimalt 200-400 meter i bymidten
  • Maksimalt 400 meter i etagehusområder
  • Maksimalt 800 meter i parcelhusområder


Set i denne sammenhæng ligger bybussystemet i Horsens, som det fremgår af kortet nedenfor, på et relativt højt serviceniveau. I det sammenhængende byområde er der kun ganske få områder, herunder havneområdet, der ligger mere end 400 meter fra et stoppested i luftlinjeafstand. Den høje dækning er i et vist omfang opnået ved, at der køres i nogle store sløjfer i enderne af ruterne, hvilket giver nogle passagerer relativt lange rejsetider. Linje 8, den vestligste rute i den sydlige del af Horsens, kører nærmest som en ringrute, hvilket giver meget lange rejsetider for passagererne i den ene retning.

Mindre sløjfer i enderne af ruterne, hvor busserne kan skifte kørselsretning kan være et udmærket princip, men bliver sløjferne store vil et større antal passagerer begynde eller slutte med at køre i modsat retning af deres slutdestination, hvilket ikke er befordrende for brugen af systemet, især når der er tale om relativt korte rejser.

Figur 8: Afstand i radius på 400 meter fra stoppesteder