Andel af tunge køretøjer

De tunge køretøjer har betydeligt højere støjkildestyrke (LWA) end personbiler. En reduktion af andelen af tunge køretøjer giver således nogen reduktion af gennemsnitsstøjen (Lden), samt mulighed for markant reduktion af maksimalstøjen (LpAmax). I tabel 7.1.5 er angivet den støjmæssige reduktion ved ændring af andelen af tunge køretøjer. Ændringen er også hastighedsafhængig, så der er angivet data for tre forskellige hastigheder.

Tabel 7.1.5 – Støjreduktion ved ændring af andel af tunge køretøjer

 

Værdierne i tabel 7.1.5 kan lodret sammenlægges. Det vil sige, at der ved reduktion af de tunge køretøjer fra 15% til 0% kan opnås en reduktion af Lden på 2,6 dB ved 70 km/t. Reduktionen på maksimalværdien ved fuldstændigt bortfald af tunge køretøjer vil være op til ca. 15 dB.

Trafikafviklingsmæssigt kan det være vanskeligt helt at fjerne de tunge køretøjer. I natperioden (f.eks. 24 – 07) vil en fuldstændig fjernelse af tunge køretøjer have stor betydning for folks søvn (jf. Milijøstyrelsen/Vejdirektorates rapport nr 295), mens en delvis fjernelse kun vil have en beskeden betydning. Gennem lokalplaner for f.eks. butiksområder samt etablering af nye naturlige køreveje gennem byen vil incitamentet for lastbilerne til at køre bestemte strækninger kunne reduceres.