Horsens - 1700 tallets midtby

Kulturmiljøet

Miljø mellem Søndergade og Nørregade, set mod Torvet

Beskrivelse

1700-tals midtbyen i hvis centrum den senmiddelalderlige bebyggelsesstruktur stadig er bevaret på de smalle dybe matrikler og hvor baggårde­nes bindingsværksgavlhuse endnu er bevaret en del steder (Søndergade og Nørregade). Området er også karak­teriseret ved enkelte af byens ældste fabrikationsanlæg i form af værkstedsbygninger i baggårdene (bl.a Smede­gade og Nørregade) samt byens ældste skolebyg­ninger: Den Latinske skole i Borgergade, Den danske skole i Nørregade 16-18 samt Allégade skole i Allégade 4. Byens to middelalderkirker ligger også i dette område, og de kirkenære omgivelser er særligt sårbare for ombygninger. Den nuværende gadestruktur i det centrale område afspejler den højmiddelalderlige gadeplan.

Arkitektonisk byder dette område på uerstattelige eksempler på bygnings­værker fra:

15-1600-årene: Horsens Hospital i Hospitalsgade (1570), højstolpe bindings­værks­­baghus bag Søndergade 37 (1575), bindingsværksbaghusene bag Søndergade 33 og 35 (1600-årene) samt Nørregade 4-6 (1600-årene).

Fra 1700-årenes 1. halvdel er især markante byens ældste grundmurede private bygningsværk Helms Apotek Søndergade 12 (1736) samt Lichten­bergs bypalæ Søndergade 17 (1744).

Fra 2. halvdel af 1700-årene er bevaret en lang række grundmurede forhuse langs Søndergade, Nørregade, Smedegade og Hospitalsgade, og langs de små gader ned mod den tidligere åhavn (Fugholm og Badstuestræde) er stadig bevaret mange af de små udlejningsboder (små bindingsværkshuse), hvor søens folk og mange fattige familier boede. Et enkelt bindingsværkspakhus (Åboulevarden 85) fra 1765 vidner om åhavnens rolle i byens handelsliv. To fredede enkestiftelser Flensborgs Enkebolig (Nørregade 31) og Svaneboligen (Fugholm 16) ligger også i dette område.

Sårbarhed

Mange fredede og bevaringsværdige bygninger, de kirkenære områder samt den bevarende lokalplan 3-2007 for Søndergade-karrén gør hele dette område meget sårbart overfor bygnings­mæssige for­andringer på de ældre bygninger, og der er væsentlige arkæo­logiske interesser i området.