Indsamling og dagrenovation

I Horsens Kommunens Affaldshåndteringsplan 2013-2024 blev der indført kildesorte­ring af affald, så alle borgere i kommunen i dag sorterer deres affald i restaffald, madaf­fald, papir og karton samt metal, hård plast og glas.

I restaffaldet er der dog stadig store mængder affald, der kan genanvendes. Det er eksempelvis pap, tekstiler, blød plast og drikkekartoner.

I sommeren 2020 vedtog en bred vifte af Folketingets partier, at vi i hele Danmark skal sortere vores affald i 10 typer: Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartonner, restaffald og farligt affald. Affaldsindsamlingen skal strømlines på tværs af landet.

Brugervenlighed og tilgængelighed er afgørende for, om vi sorterer vores affald, og dermed øger genanvendelsen. Udgangspunktet skal være, at "det skal være ligeså nemt at gøre det rigtigt som at gøre det forkert".

Vi vil gøre det nemt at sortere affaldet til genanvendelse.