Krav til cirkulær økonomi i kommunalt byggeri og nedrivning

Nogle af de centrale principper ved cirkulær byggeri er, at brugte materialer genbruges ved opførelse af nyt byggeri, og at der ved design af byggeriet tages højde for, at materialerne kan skilles ad igen og genbruges flere gange. Dette er for at spare på ressourcer og nye råvarer. Gennem tankegangen i cirkulær byggeri opnås et mere miljøvenligt byggeri. 

I forlængelse af byrådets målsætning om at Horsens Kommune skal være frontløberkommune inden for bæredygtighed, bør bæredygtigt byggeri tænkes ind ved nedrivning, nyopførelse, renovering og ombygning af kommunale ejendomme. 

Det gør vi ved at opstille kriterier og krav til cirkulær byggeri i vores udbud af opgaverne ved renoveringer, nybyg og ombygninger. Det kan være krav om genbrugte materialer eller krav om at materialerne er svanemærkede eller tilsvarende.

Vores krav til byggeriet skal afspejle de muligheder, der findes på markedet. De nye krav og kriterier skal indfases løbende. Tiltagene skal løbende evalueres, så viden kan opsamles og videreformidles på kommende projekter.

Vi skal også undersøge muligheder for at stille krav i vores udbud til, at der skal udpeges en ”affaldskoordinator” på byggepladsen i forbindelse med større nybyggerier og ombygninger. 

Vi kan gå foran ved at efterspørge bæredygtig nedrivning. Det kan ske ved, at der i vores udbud af nedrivningsopgaver stilles krav til genanvendelse af materialer og krav om at materialer, der skal genanvendes ikke indeholder problematiske stoffer. Det kan også ske ved, at vi fastsætter retningslinjer for nedriverne og de øvrige håndværkere, der er involveret.