Landskabskarakterens oplevelsesværdi

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Stedbunden: Oplevelsen knytter sig til et afgrænset landskab.
  • Element: Oplevelsen består af et element i landskabet.
  • Udsigt: Oplevelsen består af udsigter ud over det sædvanlige.
  • Udsigtspunkt: Punkter med en særlig udsigtsmulighed.

Oplevelsen har typisk reference til landskabets geologiske eller kulturhistoriske fortællinger eller særlige naturindhold.

Vurderingen af landskabets oplevelsesværdi fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

Stedbunden oplevelse

Der vurderes ikke at være stedbundne landskabsoplevelser i dette landskabsområde.

Oplevelsesrigt element

Kirker

Tyrsted og Hatting er gamle kirkelandsbyer, hvor kirkerne markerede landsbyerne i landskabet. Efterhånden som landsbyerne er blevet udviklet, er kirkerne blevet helt eller delvist omsluttet af by. Alligevel kan de stadig ses tydeligt fra det omkringliggende landskab og opleves fortsat som kulturhistoriske orienteringspunkter i landskabet.

Jernbane

Horsens har tidligere været et stort knudepunkt for mange privatbaner. Den første bane, Den Østjyske Længdebane, er stadig i drift og forløber gennem den vestlige del af dette landskabsområde igennem Hatting og ind i Horsens by.

Den Østjyske Længdebane er en del af det jernbanenet, den kongelige jernbanekommission (nedsat år 1835) planlagde for at skabe en jernbaneforbindelse mellem København og Randers over Fyn. Banen blev åbnet etapevis, og først i 1866 blev den sidste strækning mellem Fredericia og Aarhus åbnet og den Østjyske Længebane dermed forbundet.

Andre mindre baner blev senere etableret med forbindelse til Horsens. Det gælder eksempelvis Bryrupbanen, Juelsmindebanen og Odderbanen. De er alle nedlagt igen, men Bryrup- og Odderbanen er delvist bevaret som rekreative stiforbindelser gennem landskabet. Juelsmindebanen er ikke på samme måde bevaret men havde et forløb i dalen omkring Torsted Bæk forbi Torsted Kirke. Dalen er ved Torsted Kirke bevaret som en grøn struktur i byen.

 

Udsigt

De udsigter, der i nogen grad opleves på langs af dalen, betragtes som en del af den stedbundne oplevelse og ikke en udsigt ud over det sædvanlige. Der er derfor ikke afgrænset udsigtsområder eller udsigtspunkter i dette landskabsområde.