Gravhøje ved Petersminde

Kulturmiljøet

Gravhøje ved Gantrup Mark

Beskrivelse

På et højdedrag i den sydvestlige udkast af Yding, omkring den udflyttede gård Petersminde findes en koncentration af otte store, fredede og ni overpløjede gravhøje. Den højeste ligger i 89 m.

Sårbarhed

Gravhøje og omgivelser er sårbare overfor terrænændringer, dybdepløjning samt slørende beplantning.

Gravhøje ved Gantrup Mark

Rødt fredede gravhøje og blåt skjulte fortidsminder (overpløjede gravhøje)