FRITIDSHUSE VED ELBÆK STRAND

Kulturmiljøet

Beskrivelse

Ned til Horsens Fjord i den vestlige udkant af Elbæk Skov ligger et tidligt fritidsmiljø. Kulturmiljøet består af 25 mindre fritidshuse opført langs stranden på et areal, som Horsens Kommune købte af Stensballe Gods i 1920’erne. Arealet lå dengang ret isoleret, men sommerhusejere og andre badegæster kunne komme dertil med jernbanen til Odder via et trinbræt i den anden ende af Elbæk Skov. Jernbanetraceet er nu cykelsti og trinbrættet forsvundet. De første huse er opført i 1920’erne, men størstedelen er opført i midten af 1930’erne. Området rummer mange tidstypiske elementer, der fortsat kommer til udtryk gennem de enkelte huses uhomogenitet, ringe størrelse, materialevalg og selvgroethed.

Sårbarhed

De enkelte huse og områdets samlede præg er sårbar overfor ændringer af husenes størrelse, ændret materialevalg, store overdækkede terrasser/halvtage og sammenbygninger af knobskydninger. Området er endvidere sårbart overfor adskillelse af de enkelte grunde med faste hegn eller hække eller regulær udstykning.

4 cm kort 1953-1976.