Flextur

Uden for byområdet er den kollektive busbetjening suppleret med flextur, som giver alle borgere i oplandet til Horsens, mulighed for at køre fra adresse til adresse. Flextur kan benyttes fra alle adresser i kommunen til andre adresser, dog ikke i Horsens by, hvor der kun kan køres til/fra Horsens Trafikterminal og Vitus Berings Plads, idet man herfra kan bruge bybusserne til det øvrige byområde. Flextur kan dog også anvendes inden for Horsens by, men til en højere egenbetaling, der er på samme niveau som ordinær taxa.

En Flextur har ingen fast køreplan. Borgerne bestemmer selv, hvornår de vil hentes, og hvor de vil køres fra og til. Kørslen foregår i taxa, liftbus eller personvogn. Der kan være andre med på turen, og derfor kan bilen køre en omvej for at hente eller bringe andre kunder, men der betales altid kun for den direkte vej.

Flextur kan bruges fra kl. 6.00 – 24.00 alle ugens dage, undtagen 24. og 31. december. Prisen for kørsel med Flextur i Horsens Kommune(eksklusiv ture inden for byområdet) er for kunden 4 kr./km (dog minimum 30 kr.) Horsens Kommune har såkaldte venneaftaler med Odder Kommune, Hedensted Kommune og Skanderborg Kommune, det betyder, at der kan rejses på tværs af disse kommunegrænser også for 4 kr./km.

Brugen af flextur er meget begrænset. I 2016 forventes 3.000 ture. Alligevel bidrager Flextur til mobiliteten for personer i oplandet til Horsens for rejser, som ikke - eller kun vanskeligt kan gennemføres med øvrig kollektiv trafik. Midttrafiks erfaringer er, at det især er ældre medborgere der benytter sig af Flextur og dermed får øget mobilitet. Det anbefales, at Flextur, og den nuværende model med en byzone og de nuværende knudepunkter ved Horsens Trafikterminal og Vitus Berings Plads fastholdes. Dette er generelt Midttrafiks anbefaling for de større bybusbyer, og en lignende model er netop gennemført i Silkeborg.