Horsens Statsfængsel

Kulturmiljøet

Horsens Statsfængsel

Beskrivelse

Horsens tugthus blev opført udenfor købstaden fra 1847 til Det er et monumentalt offentligt byggeri og var i samtiden et fremadskuende anlæg præget at nye tanker om behandling af indsatte. Det består af et sammenbygget fire-fløjet fængselsanlæg med tilhørende portbygning, hjørnepavillioner, tidligere hospitalsbygning, gymnastikbygning, kedelhus samt den oprindelige del af den omgivende mur. Desuden to funktionærbygninger, et lysthus i parken foran fængslet og en mindre portbygning. Med tiden er der foretaget ændringer af bygningskompleksets indre. Udadtil er der foruden adskillige tilbygninger foretaget opmuringer af dør- og vindueshuller i det gamle afsnit. En lille del er indrettet til fængselsmuseum.

Sårbarhed

Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur og omgivelser.

Horsens Statsfængsel

Original 1 kort 1828 - Fængslet er endnu ikke angivet på kortet

Høje målebordsblade 1867-1876 - Her ses fængslet etableret i 1847