Kolonihaver

Kulturmiljøet

Kolonihave

Beskrivelse

Horsens blev efter 1. verdenskrig omkranset af kolonihaver, der blev anlagt på de ubebyggede områder på den tidligere bymark. En del af disse kolonihaver med deres særlige hjemmeflikkede småhuse og sirlige haveanlæg er endnu bevaret, men da haverne ofte er udlejet af kommunen, er mange efterhånden nedlagt og lagt ud til nybyggerier. Som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø for kolonihavekulturen er i Horsensområdet udvalgt kolonihaveforeningen Højvang på Højvangsallé 16.

Sårbarhed

De små kolonihaver er en helt særegen del af den danske kulturhistorie, men de er dels sårbare overfor kommunale nybyggerier, og dels overfor i hvilken grad den enkelte forening formår at bevare den helt specielle havekultur.

Kolonihave