Gravhøje mellem Hårup Mark og Føvling Mark

Kulturmiljøet

Lav gravhøj set fra vest

Beskrivelse

Et område på Gudenåens øvre terrasse mellem Hårup Mark og Føvling Mark findes en koncentration af ni fredede gravhøje og ti overpløjede gravhøje. Seks af gravhøjene er dateret til stenalder, men beliggenheden af de øvrige høje indikerer, at der er tale om enkeltgravskultur.

Sårbarhed

Gravhøje og omgivelser er sårbare overfor terrænændringer, dybdepløjning samt slørende beplantning og maskinel skovdrift.

Gravhøj

Rødt fredede gravhøje og blåt skjulte fortidsminder (overpløjede gravhøje)