Egebjerg

SBT-tal for støjbelastede strækninger

Prioriteret liste for de udvalgte veje i Egebjerg by. Prioriteringen er foretaget ud fra det beregnede SBT-tal, således at det største SBT-tal sår øverst.

Støjkort Egebjerg by