Virksomheder, som Horsens Kommune er interessenter i

Motas I/S

Horsens Kommune er interessent i MOTAS I/S – Modtagestation Syddanmark I/S, som er et fælleskommunalt selskab for kommuner i Region Syddanmark samt tidligere kommuner i Vejle Amt. 

Selskabet administrerer og forestår indsamlingen af farligt affald, herunder tømning af olie- og benzinudskillere og indsamling af klinisk risikoaffald for Horsens Kommune.