Boller Mølle

Kulturmiljøet

 

 

Boller Mølle

Beskrivelse

Siden senmiddelalderen har der ligget vandmøller langs Klokkedal Å med tilknytning til Boller.

Nedermølle kendes fra 1492 og Overmølle (senere Boller Savmølle) kendes fra 1683. Disse blev nedlagt i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet.

Boller Mølle blev opført omkring 1880 lidt længere opstrøm, lige syd for landevejen mellem Glud og Horsens.

Den var oprindelig en kornmølle, men anvendes i dag kun til beboelse. Der er stadig vandføring, stigbord, malekarm, vandhjul samt stor aflang mølledam. Møllebygningen har langsider og gavle i bindingsværk, taget er skiferbeklædt. Den ejes af staten.

Sårbarhed

Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer af arkitektur og omgivelser. Mølleanlægget er sårbart overfor terrænændringer, forfald og vandstandsændringer.

 

Sårbarhed

Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer af arkitektur og omgivelser. Mølleanlægget er sårbart overfor terrænændringer, forfald og vandstandsændringer.

Boller Mølle

Lave målebordsblade 1928-1940.