Reduktion af hastighed

Den faktiske kørselshastighed har en betydelig indflydelse på trafikstøjen. Der kan opnås følgende reduktioner:

Tabel 7.1.4 – Støjreduktion ved hastighedsreduktion

Støjreduktionerne i tabel 7.1.4 kan adderes. Det vil f.eks. sige, at en hastighedsreduktion fra 70 km/t til 40 km/t giver en støjreduktion på 5,3 dB. Altså en ret betydelig støjreduktion, men naturligvis også en markant effekt på trafikkens fremkommelighed mv.

Der findes en række metoder til reduktion af den faktiske hastighed. De har forskellig effekt på støjen:

Smallere gader:

Kørebanens bredde har en psykologisk effekt på bilisterne. Med en smallere vejbane køres typisk med en lavere hastighed – og en mere jævn hastighed.

Indsnævringer/chikaner:


Lokale indsnævringer af vejbanen eller chikaner (uden niveauændringer) kan også reducere kørselshastigheden – men mest om dagen, hvor det oftere vil være nødvendigt at vige for modkørende. Om natten kan trafikchikanen dog ofte gennemkøres med mere normal hastighed. Acceleration efter passage af chikanen øger støjen og opbremsninger af lastbiler og busser forud for chikanen kan give generende pibelyde.

Vejbump:


Vejbump kan have en betydelig hastighedsdæmpende virkning. Det er vigtigt at vejbump udføres og vedligeholdes i henhold til Vejdirektoratets vejregler. Der forekommer ofte både opbremsning og acceleration omkring vejbumpet, hvilket kan øge støjen lokalt omkring bumpet – dog oftest kun i mindre grad.

Rumlefelter:

Rumlefelters primære funktion er at skabe opmærksomhed på, at der sker en ændring af den tilladelige eller tilrådelige hastighed. Rumlefelter har således primært deres berettigelse ved byporte og rundkørsler o. lign. på veje, hvor der sker en overgang fra høj til lav hastighed. Der kan være betydelig støj fra rumlefeltet samt vibrationsgener i tætliggende nabobygninger, så disse bør ikke placeres tæt på boliger eller andre følsomme bygninger.

Lyssignaler:

Ved samordning af lyssignaler kan gennemsnitshastigheden holdes både nede og mere jævn. Med trafikstyrede signalanlæg kan der oftest også sikres en lav og jævn hastighed frem mod og igennem krydset. Især i natperioden vil effekten på støjgenerne være stor.