Kystbetingede landskabstræk

Boller skovlandskab er mod nord afgrænset mod Horsens Fjord og mange steder præget af udsigt over fjorden. Der er kort afstand til modstående kyst, der derved er et centralt element i kystlandskabets karakter.

Kystens geologi

Landskabsområdet er mod nord afgrænset mod den indre del af Horsens Fjord, der er en oversvømmet dal. Den blev dannet med afsæt i forskydninger i jordskorpen tilbage i tertiærtiden for ca. 65-2 millioner år siden og i sidste istid uddybet af en gletsjertunge fra den Østjyske Is, der strakte sig gennem Horsens Fjord og Hansted Ådal til isranden nær Gudenådalen.

I stenalderen var havstanden højere end i dag, men siden stenalderen er havstanden atter faldet, og landet er hævet. I dag er det derfor kun Horsens Fjord, der er vandfyldt, og fjorden er generelt kendetegnet ved lav vandstand. Ved Dagnæs er en del af den tidligere havbund/fjordbund hævet over vandspejlet.

Fjorden er et meget beskyttet farvand, hvor bølgepåvirkningen af kysten er lille. Derfor er kysten tegnet af en smal strand præget af kystvegetation.

Det kystorienterede landskab

Afstanden til de modstående kyster er lille, ca. 2-3 km. Dermed er den del af landskabet, der er orienteret mod kysten, præget af udsigter på langs og tværs af fjordens vandflade. Landskabet langs de modstående kyster indgår derfor i det samlede indtryk af landskabet nær fjorden.

Inden for dette landskabsområde er det kystnære landskab især præget af Boller Nederskov og dyrkede marker. Ved Dagnæs er den hævede havbund præget af strandeng.