DET ÆLDSTE SYGEHUSKOMPLEKS (1908) PÅ SUNDVEJ

Kulturmiljøet

Beskrivelse

Horsens Sygehus, hvis røde teglbygninger blev opført på Sundvej i 1906-08, afløste de tidligere hospitaler i Borgergade og Kildegade. Anton Rosen tegnede et for datiden stort bygningskompleks i den karakteristiske Bedre Byggeskik-stil, der blev placeret på det store jordareal, som Hinrich Lichtenberg i 1700’årene havde udlagt til fordel for byens fattige og trængende personer. Dette areal, som Sygehuset lejede til evig tid af Horsens Kommune var så stort, at man helt op til i dag har kunnet udvide med nye bygninger på egen jord

Sårbarhed

Bygningerne til oprindelige sygehus benyttes ikke længere som sygehus, med rummer nu boliger, og det er vigtigt at man fortsat er omhyggelige med ikke at lave ændringer og tilbygninger på de gamle sygehusbygninger. Lokalplan 150 og 168 dækker dette område.