Beplantning

Beplantning har kun yderst beskeden indflydelse på støjudbredelsen. Overslagsmæssigt giver en beplantning med en bredde (dybde) på 50 meter anledning til en støjreduktion på 1 dB. Den oplevede reduktion kan dog være større, da det visuelle element (bilerne kan ikke længere ses) også indvirker på støjoplevelsen. Den på figur 7.2.1 viste hæk har ingen effekt på støjniveauet ved boligerne og i deres haver.

Figur 7.2.1 - Skanderborgvej i Horsens