17 Landskabsområder

Kommunens landskab er inddelt i 17 landskabsområder. Hvert landskabsområdet er kendetegnet ved forskellige landskabstræk, der adskiller områderne fra hinanden. Landskabsområderne er vist på kortet nedenfor og beskrevet nærmere under fanen for det enkelte landskabsområde.