Fuldmelder-sensorer på alle offentlige nedgravede affaldsbeholdere

I 2018 har vi i samarbejde med forskellige producenter af fuldmeldersensorer lavet forsøg med fuldmeldere på udvalgte offentlige nedgravede affaldsbeholdere.

Sensorerne kan som udgangspunkt måle, hvor fulde affaldsbeholderne er. Vi fortsætter forsøgene i 2019 og skal eftervise, at fuldmeldersensorerne kan lave pålidelige målinger på de typer beholdere, vi har opstillet i kommunen. 

Når forsøgene er gennemført med succes, vil vi etablere fuldmeldere på ca. 28 nedgravede affaldsstationer på kommunens skoler og daginstitutioner. 

Efterfølgende vil vi etablere fuldmeldere på de offentlige nedgravede affaldsstationer i Horsens.