Bilag 1: Servicemål for kollektivtrafik

1. Regional kørsel

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene.

Ved optælling af antal ture lægges følgende til grund

 • Der skal være tale om afgange til kommunecenter/anden større relevant by.
 • Er der en sådan betjening til flere byer, tælles alle afgange med.
 • Lokalruter (skoleruter) tælles ikke med.
 • Ved optællingen af ture tælles ture i begge retninger med.
 • Der regnes med max. gangafstand på 1 km.


For byer over 200 indbyggere gælder som servicemål

 • Det skal være muligt at møde på gymnasium, handelsskole eller teknisk skole max. 30 minutter før normal mødetid.
 • Det skal være muligt at komme hjem fra gymnasium, handelsskole eller teknisk skole til normal sluttid med en maksimal ventetid på 1 time.
 • Det skal to gange dagligt på hverdage være muligt at komme til læge, kommunekontor, bibliotek eller posthus inden for disses åbningstid. Der skal være mulighed for at komme retur 2 – 3 timer senere.


De opstillede servicemål er bl.a. betinget af

 • at der ved mindre end 4 passagerer pr. tur anvendes teletaxi
 • at der er minimumskrav til antal passagerer pr. teletaxitur (1,25) og antal benyttede afgange (min. 10 %) – ellers nedlægges turen.
 • For byer i følgende størrelser er der opstillet følgende servicemål

 

Antal indbyggere Antal afgange hverdage/heraf aften/weekend
 0 – 200    0 / 0 / 0
 200 – 500   10 / 0 / 4
 500 – 1000   16 / 2 / 6
 1000 – 2000   22 / 2 / 8
 2000 – 10.000   24-28 / 4-6 / 8-12

2. Lokalruter og skoleruter

I afsnittet om regionale ruter er betjeningen af bysamfundene udførligt beskrevet. Her er også rute 112 – Horsens – Østbirk – Voerladegård beskrevet.

Horsens Kommune har fra sommeren 2008 herudover 2 lokalruter og 14 skolebusruter.

Rute 501 Brædstrup – Østbirk

Antal afgange: 2/3 på hverdage

Ruten er en tidligere regional rute, som Horsens Kommune har overtaget sommeren 2008.

Ruten betjener endvidere Tønning, Gammelstrup og Vestbirk samt skoler.

Rute 518 Brædstrup – Træden – Torp (- Horsens)

Antal afgange mellem Brædstrup og Torp: 4/5 på skoledage

Antal afgange mellem Horsens og Lund: 1/3 på skoledage (teletaxi)

Antal afgange mellem Brædstrup og Horsens: 4-5/2/2 på ikke-skoledage/lørdage/søn- og helligdage (teletaxi).

Ruten er ”resterne” af en tidligere regional rute mellem Horsens og Brædstrup.

Det primære formål er at betjene Torp, Underup, Træden og Tønning i forhold til Brædstrup, hvor der er korrespondance med rute 110 Horsens – Brædstrup – Silkeborg.

3. Bybusser

Servicemålene fra Vejle Amts Trafikselskab har været

 • max. 400 m til stoppested i etagebyggeri og tæt byggeri
 • max 600 m til stoppested i øvrige områder
 • kørsel hverdage kl. 5.00 – 22.30, lørdage kl. 7.30 – 22.30 og søn- og helligdage kl. 9.00 – 21.30. Aftenkørsel starter kl. 18.00.

Vejreglers anbefalinger

Vejregler anbefaler følgende

 • 300 – 400 m til stoppested i tæt bebyggelse - i centrale byområder dog ned til 200 m
 • max. 500 m (400 – 800 m) til stoppested i øvrige områder
 • afstand mellem stoppesteder i tæt by 200 – 400 m
 • afstand mellem stoppesteder i øvrige områder 400 – 600 m
 • ”maskevidde” i rutenettet ca. 800 m
 • i større byer arbejdes med en frekvens (antal afgange pr. time) på 4 i myldretid og 2 i øvrig dagtid.

Status

Fra sommeren 2008 træder et nyt rutenet og køreplan i kraft. De væsentligste forskelle i forhold til den nuværende køreplan er betjening af Østerhåb og bedre betjening af området omkring Bilka og Horsens Hus.

Under gennemgangen af rutenettet viste det sig umuligt at få busserne ud i de yderste boligkvarterer i Sydbyen, hvis de nuværende principper for betjening skulle opretholdes (busser kører tur/retur mellem Centrum og bydelen på lidt under ½ time).

Ellers vurderes, at VATs servicemål stort set er opfyldt for Horsens byområde.

I dagtimerne har de fleste områder 2 afgange pr. time, men området omkring Bakkesvinget, Sundvej har 4 afgange pr. time (linje 1 og 2).