Parkeringsnorm - cykel

Horsens Kommune har i 2014 fået en cykelparkeringsplan, hvori de vejledende parkeringsnormer fra Horsens Kommunes Cykelpolitik, 2004 er beskrevet. Det foreslås at den vejledende parkeringsnorm i Cykelparkeringsplan 2014 fastholdes.