Historiske perioder

HISTORISKE PERIODER

Oldtid (- ca. 1050 e.Kr.)

Omfatter de ældste tider indtil middelalderens begyndelse. (”old” = tidsalder, gammel tid).

Den nordiske oldtid svarer til forhistorisk tid fra de ældste spor af menneskets tilstedeværelse indtil middelalderens begyndelse i ca. 1050 e.Kr. Synlige spor fra oldtiden i landskabet er især gravhøje, men også landsbyer/bebyggelser kan dateres til vikingetiden.

Kilde: Poul Otto Nielsen: oldtiden i Den Store Danske, Gyldendal. http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=134987


Oldtid:

Jægerstenalder (indtil 4.000 f.Kr.)

Bondestenalder (4.000 f.Kr. – 1.700 f.Kr.)

Bronzealder (1.700 f.Kr. – 500 f.Kr.)

Ældre jernalder (500 f.Kr. – 400 e.Kr.)

Yngre jernalder (400-800), Vikingetid (800-1050).

Kilde: Nationalmuseet http://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-indtil-aar-1050/ besøgt 06-12-2017

 

Middelalder (ca. 1050-1536)

Omfatter overgangsperioden mellem oldtid og nyere tid.

I Danmark betegner middelalderen perioden fra ca. 1050, hvor Danmark blev et kristent kongerige, til 1536, hvor den lutherske reformation gjorde op med den pavestyrede romersk-katolske kirke.

Middelalderen havde afgørende betydning for samfundsudviklingen. I landskabet kan middelalderen aflæses i form af kirker, klostre, landsbyer og byer, der har afsæt i middelalderen.

Kilde: Nationalmuseet http://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-indtil-aar-1050/ besøgt 06-12-2017

 

Nyere tid (1536-nu)

Omfatter i Danmark tiden efter middelalderen frem til i dag.

Nyere tid:

Reformation og adelsvælde (1536-1660)

Enevælde og oplysningstid (1660-1848)

Stat og industrialisering (1848-1915)

Verdenskrige og velfærdssamfund (1915-1945)

Efterkrigstid og kold krig (1945-1990)

Danmark efter 1990 (1990-nu).

Nyere tid har sat afgørende spor i landskabet og medfører til stadighed dynamik i landskabet med betydning for landskabets karakter.