Løndal

Kulturmiljøet

Savværket

Beskrivelse

Etablering af en virksomhed inden for de sidste 100 år, baseret på skovbrug, men opført med herregårdslignende hovedbygning, ladegård og andre produktionsbygninger. Bygningernes arkitektur er gode eksempler på tidens stil. Ejendommen blev samlet 1899-1918 af konferensråd Vilhelm Jørgensen ved tilkøb af fire forpagtergårde: Vedelsbo, Fuglsang, Olesminde og Næsgård med dertil hørende 22 arbejderhuse. På stedet lå tidligere Addit Teglværk, opført ca. 1840, der solgtes til Bygholm Teglværk i 1850. Den gamle teglovn, der ligger i haven, er ombygget til et atelier. En ny hovedbygning opførtes efter nedrivning af den gamle, der hørte til teglværket, og var opført 1866. Den nye fra 1911-14 er et to-fløjet anlæg, bygget af røde mursten med murstens- og sandstensdekorationer. På hovedfløjen et halvt sekskantet tårn midt for som hovedindgang med kvaderfugninger og kobbertækket kuppel, mod øst til haven en fremspringende frontespids. Arkitekt: Gotfred Tvede. Haven anlagt af landskabsarkitekt Erstad-Jørgensen. Avlsården opført 1898-1920 af kampesten og røde mursten i tidstypisk stil. Til produktionen hørte også et savværk og gartneri, som senere er nedlagt.

Sårbarhed

Bygningskomplekset er sårbart overfor ændringer i arkitektur og omgivelser, herunder veje og skovstruktur.