Import/eksport af affald

I henhold til det nationale Affaldsdatasystem er der i 2018 eksporteret 51.687 ton affald og importeret 9.835 ton. Tallene er ikke kvalitetssikret.