LANDSKAB MED STORE VARIATIONER

Vores landskab er forskelligt

Landskabet i Horsens Kommune rummer store forskelle på tværs af kommunen. Både fra nord til syd og fra øst til vest.

Landskabets variationer og sammenhænge er afspejlet i landskabets bærende landskabstræk, der på forskellig vis formidler landskabets mange fortællinger om landskabets geologi og kulturhistorie.

De overordnede landskabstræk

På siderne i dette kapitel er der lagt vægt på at beskrive landskabets overordnede karaktertræk, som på forskellig vis især kendetegner kommunens landskab eller formidler væsentlige fortællinger om landskabet.

Beskrivelserne tager afsæt i landskabets geologisk betingede karaktertræk, kulturbetingede karaktertræk og rumlige visuelle karaktertræk.

Landskabets fortællinger

I beskrivelserne er der lagt vægt på at fremhæve landskabets fortællinger, som de er afspejlet i landskabet.

Målet er at sætte fokus på, at landskabet afspejler en historie, der kan give et nyt perspektiv i forståelsen af landskabet og måske fremhæve landskabets potentialer, herunder oplevelsesværdi.