Træden

Kulturmiljøet

Gård og kirke i Træden

Beskrivelse

Træden landsby har trods betydelig udflytning beholdt et intimt landsbypræg. I 1688 bestod byen af 15 gårde, som indtil 1836 var fæstebønder under Mattrup hovedgård. Landsbyen ligger på kanten af et højtliggende plateau med skov langs skrænterne mod øst. Nord for kirken er bevaret et gadekær som tidligere fungerede som fælles vandgrav. Mere end halvdelen af gårdene blev udflyttet efter 1792, hvor Træden blev udskiftet. Alle gårde fik en englod ved Gudenåen, en skovlod og en hedelod. Hedelodderne blev senere solgt og opdyrket af småbønder. Rundt om kirken og langs bygaden ligger flere gårde og huse. Nogle i bindingsværk og flere fra ca. 1900. Fra samme periode har Træden typiske institutioner og tidligere forretninger. Træden afspejler en landsbyudvikling lige fra fæstetiden til parcelhusene i sidste halvdel af 1900-tallet.

De gamle bindingsværkhuse/længer er især koncentreret omkring Petroleumstræde (dette navn, fordi det var den sidste gade, der fik el). Anneksgård til præstegården, stuehus opført 1777. En trelænget gård, Petroleumstræde 7, fra begyndelsen af 1800, restaureret 1987, hvor den ene sidelænges gavl er genopbygget i kampesten. Midt i landsbygaden ligger en gård, matr. nr. 5, fra første halvdel af 1800-tallet. Lade i bindingsværk, stråtag og vognport til gaden. Gård matr. nr. 6 opført i røde mursten omkring 1900. Købmandsforretning, oprindelige opført af mursten ca. 1880 blev 1938 overtaget af brugsforeningen. 1982 solgt til købmandsforretning og 1986 overgået til privatbolig. Den gamle smedje, fra 1792, er overgået til privatbeboelse. Gård matr. nr. 10, Marienlyst, stuehus fra 1857. Forsamlingshuset, opført 1895 i røde mursten, ligger i byens sydlige del. I Trædens nordvestlige del ved kirken et nyere parcelhuskvarter. Træden valgmenigheds tidligere præstebolig, beliggende på Grumstedbjerg og opført 1920 i Bedre Byggeskik stil. Boligen består af beboelseshus med garage og udhus over for. Valgmenigheden brugte Træden kirke, men menigheden nedlagdes 1979.

Vest for Træden findes en koncentration af to fredede og 15 overpløjede gravhøje (bl.a. Rævehøj og Bavnehøj), som indikerer bebyggelseskontinuitet fra jernalder til nutiden.

Sårbarhed

Træden er sårbar overfor ændringer af arkitektur, veje og omgivelser. Gravhøje og omgivelser er sårbare overfor terrænændringer, dybdepløjning og slørende beplantning.

Den gamle smedje