Landskabskarakterens styrke

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Nøglekarakterens tilstedeværelse og tydelighed.
  • Tydeligheden af landskabskarakterens oprindelse.
  • Samspillet mellem naturgrundlaget og den kulturbetingede anvendelse.

Vurderingen af landskabets karakter fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

HOVEDKARAKTEREN

Karakteristisk

K.7.1 Gedved bakkelandskab

Med undtagelse af delområderne er landskabets kendetegn alle steder afspejlet i landskabets karakter uden dog at være særligt karakteristiske.

Tilsvarende kan man alle steder erkende landskabskarakterens oprindelse som et landbrugslandskab med strukturmæssigt afsæt i landsbyernes udskiftning i slutningen af 1700-tallet.

Den landbrugsmæssige udnyttelse afspejler de fleste steder et naturligt samspil med naturgrundlaget. De naturlige lavbundsområder er dog nogle steder kunstigt afvandet, hvilket svækker landskabskarakteren. Andre steder er den naturlige lavbundskarakter ved at blive genoprettet.

DELOMRÅDER

Kontrasterende

K.7.2 Gedved-Egebjerg bylandskab

Delområdet Gedved-Egebjerg bylandskab adskiller sig fra det øvrige landskabsområde på grund af den meget byprægede karakter. Derfor er landskabet vurderet kontrasterende.

Den byprægede karakter afspejler tydeligt landskabskarakterens oprindelse som urbant landskab.

Landskabets byprægede karakter har kun i nogen grad sammenhæng til landskabets naturgrundlag, idet landsbyernes placering oprindeligt havde afsæt i naturgrundlaget, mens den senere urbanisering alene er kulturbestemt.

K.7.3 Lille Hansted Ådal

Landskabet inden for delområdet Lille Hansted Ådal adskiller sig fra det øvrige landskabsområde på grund af dalens størrelse og markante karakter, samt Hansted Skov. Derfor er landskabet i delområdet kontrasterende.

De bærende landskabstræk er alle steder tydelige i landskabet og afspejler landskabskarakterens oprindelse som græsnings- og skovlandskab.

Arealanvendelse afspejler et fint samspil mellem arealanvendelse og naturgrundlag.

K.7.4 Serridslevgård hovedgårdslandskab

Delområdet Serridslevgård hovedgårdslandskab adskiller sig fra det øvrige landskabsområde, fordi landskabets karakter er præget af hovedgårdens store skala og enkle karakter. Derfor er landskabet her kontrasterende.

Landskabets kendetegn med de store marker, alléen langs vejen, hovedgården afspejler tydeligt landskabskarakterens oprindelse som hovedgårdslandskab.

Hovedgårdens placering i et landskab rigt på naturressourcer er karakteristisk og viser et fint samspil mellem naturgrundlag og kulturbetinget anvendelse.