Gravhøje ved Højgård i Løvet

Kulturmiljøet

Femhøje ved Løvet

Beskrivelse

Koncentration af gravhøje i højtliggende område ved Højgård i Løvet. Højene benævnes Femhøje og Grønhøj og består af tre fredede og fire overpløjede, markante gravhøje.

Sårbarhed

Gravhøje og omgivelser er sårbare overfor terrænændringer, dybdepløjning og slørende beplantning.

Rødt fredede gravhøje og blåt skjulte fortidsminder (overpløjede gravhøje)