Fakta om Horsens Kommune

Horsens Kommune har et areal på 520 km2 og strækker sig fra Endelave i øst til Brædstrup i vest. Der bor ca. 83.600 indbyggere i kommunen og der er ca. 9.000 virksomheder beliggende i Horsens Kommune i henhold til CVR-registret.

I nedenstående tabeller kan man se fordeling på forskellige bolig- og familieformer. Dette har betydning ved vurdering af affaldsmængder og mulige affaldsløsninger.

Virksomheder

Antallet af virksomheder ligger på et stabilt niveau omkring 9.000, mens antallet af beskæftigede har været faldende til omkring 40.000.

Indbyggere

Indbyggertallet i Horsens Kommune har været stigende gennem længere, tid og denne udvikling forventes at fortsætte gennem hele planperioden, jf. tabel 1, Indbyggere i Horsens Kommune. Denne udvikling vil have en indflydelse på mængden af affald og de fremtidige affaldsløsninger.

Boligform

Den gennemsnitlige husstandsstørrelse er på 2,14 indbyggere pr. husstand.

Fordelingen af virksomheder på brancher ligger tæt på landsgennemsnittet, dog er der en overvægt af beskæftigede indenfor industrien. Virksomhedernes størrelse og branche kan have betydning for behovet for kommunale affaldsløsninger: Eksempelvis genbrugspladser, der væsentligst benyttes af håndværkere og små virksomheder.

Det er svært at sige, hvordan antallet af virksomheder vil udvikle sig i planperioden og hvordan dette vil påvirke mængden af erhvervsaffald.