Brædstrup Indsatsplan

Brædstrup Indsatsplan skal være med til at beskytte det grundvand, som vandværkerne i området omkring Brædstrup by, indvinder fra, mod forurening - nu og i fremtiden.

Indsatsplanen omfatter 7 private almene vandværker.  

Indsatsplanen er udarbejdet på baggrund af Statens grundvandskortlægning "Brædstrup-Våbensholm" samt efterfølgende justeringer af kortlægningen foretaget af Horsens Kommune i hhv. 2011 og 2020-2021. Statens kortlægningen er udført i perioden 2006-2009.

Indsatsplanen er udarbejdet efter §13 og §13a i Vandforsyningsloven. 

Indsatsplanen er udarbejdet i samarbejde med vandværkerne og interesseorganisationer i området.

Brædstrup Indsatsplan er vedtaget af Byrådet d. 13. december 2021.

Indsatsplanens opbygning

Indsatsplanen er delt op i en hovedrapport samt en vandværksbeskrivelse for hvert af de 7 vandværker.

Hovedrapporten indeholder bl.a. et resume af statens grundvandskortlægning, en gennemgang af forureningstrusler samt de overordnede indsatser for området. 

Vandværksbeskrivelserne indeholder en beskrivelse af det enkelte vandværk samt de indsatser, som skal til for at beskytte det grundvand, som vandværket indvinder. 

Klik her for at læse hovedrapporten 

Klik på  på kortet ved det ønskede vandværk for at læse vandværksbeskrivelsen for det specifikke vandværk. 

Du kan tænde og slukke en række temaer i kortet (Fx boringsnære beskyttelsesområder eller vandværkernes indvindingsopland) ved at klikke på ikonet i øverste venstre hjørne på kortet. 

HUSK du bor ovenpå dit drikkevand