Affaldspulje

I dag er der en stor bevidsthed hos borgerne om, at genanvendelse af vores affald er vigtigt, og at vi alle må gøre noget for at hjælpe miljøet. I hele Danmark dukker flere frivillige initiativer op, der på en eller anden måde tænker nyt i forhold til affald. Og det vi gerne bakke op om i vores kommune. Og hvis vi skal opnå EU’s mål om 65 % genanvendelse, kræver det engagement og nytænkning. 

Nogle gange skal der nye øje på tingene. Og andre gange kan der være personer eller grupper, der gerne vil hjælpe miljøet på vej, fordi de har en god ide. Det kan være spejderne, skoleklasser, studerende på vores uddannelsesinstitutioner eller en helt almindelig borger, der har en god ide til, hvordan affaldssorteringen kan blive bedre, eller hvordan vi kan genbruge mere. Det kan også være, at en gruppe borgere ønsker støtte til at igangsætte et initiativ.

Vi vil gerne hjælpe sådanne ideer og initiativer godt på vej og opretter derfor en årlig pulje, som borgere kan søge støtte fra.