Ressourceteam til virksomheder

Vi vil tilbyde virksomheder øget hjælp og information for at opnå bedre sortering, genanvendelse og genbrug af virksomhedernes affald. 

Indsatsen har til formål at informere virksomhederne om genanvendelse og affaldshåndtering. Gennem øget dialog og vejledning støttes virksomheden til at finde affaldsløsninger, der vil kunne gavne både sorteringen og genanvendelsen.

Vi etablerer et ressourceteam, der aktivt kontakter og besøger udvalgte brancher som for eksempel detailhandel, hotel/restauration og bygge og anlægsbranchen. Besøgene følges op med vejledning, og resultaterne af kampagnen vil kunne danne platform for nye tiltag i brancherne til at fremme genanvendelsen. 

Vi ønsker endvidere mere fokus på det erhvervsaffald, der leveres til forbrænding. Vi ønsker derfor en nærmere undersøgelse af affaldets sammensætning med henblik på at kortlægge, hvor der kan gøres en indsats for at reducere mængderne af genanvendeligt affald til forbrænding. Sideløbende vil vi afsætte ressourcer til at følge op med udvalgte virksomheder på fejlsorterede affaldslæs, som indeholder genanvendeligt affald i uacceptable mængder.