Landskabskarakterens styrke

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Nøglekarakterens tilstedeværelse og tydelighed.
  • Tydeligheden af landskabskarakterens oprindelse.
  • Samspillet mellem naturgrundlaget og den kulturbetingede anvendelse.

Vurderingen af landskabets karakter fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

HOVEDKARAKTEREN

Karakteristisk

K.14.1 Hele landbrugsfladen

I hele landskabsområdet fremstår de bærende karaktertræk tydelige, men uden at være særligt karakteristiske. Landskabstrækkene er afspejlet i de store markflader, de spredt beliggende landsbyer og gårde, samt den sparsomme bevoksning.

Disse karaktertræk er en afspejling af landskabskarakterens kulturbetingede oprindelse, der knytter sig til landboreformernes gennemførelse i omkring år 1800 med udskiftning af landsbyerne.

Den landbrugsmæssige udnyttelse af landskabet er i fint samspil med naturgrundlaget, der er præget af dyrkningsegnet jord.