Indsamling og dagrenovation

I Affaldshåndteringsplan 2013-2014 blev der indført kildesortering af affald, så langt de fleste i kommunen i dag sorterer deres affald i restaffald, madaffald, papir og karton, metal, hård plast og glas. Det er de affaldstyper, der udgør den  største del af vores dagrenovation. 

Men i restaffaldet er der stadig store mængder affald, der kan genanvendes såsom pap, tekstiler, blød plast og drikkekarton. Vi vil i planperioden arbejde på at få udsorteret endnu mere af dagrenovationen til genanvendelse. Brugervenlighed og tilgængelighed er afgørende for, om vi sorterer vores affald og dermed øger genanvendelsen. Udgangspunktet skal være, at ”det skal være ligeså nemt at gøre det rigtigt som at gøre det forkert”. 

Vi vil endvidere have fokus på kvaliteten af de indsamlede materialer, så der opnås den bedst mulige genbrug og genanvendelse. 

Vi vil gøre det nemmere at sortere og aflevere affaldet til genanvendelse.