Søvind

SBT-tal for støjbelastede strækninger

Prioriteret liste for de udvalgte veje i Søvind by. Prioriteringen er foretaget ud fra det beregnede SBT-tal, således at det største SBT-tal sår øverst.

Støjkort Søvind by

Klik på kortet for at se det i større format.