Hansted Hospital

Kulturmiljøet

Hansted hospital

Beskrivelse

Et af de få bevarede 1700-tals „hospitaler“ – en fattigdomsstiftelse - udvidet 170 år senere og stadig i funktion. Hansted Hospital opført 1711-12 efter Dorthea Hansdatter Lottrups testamentariske bestemmelser. Da Dorthea blev enkefrue på Hanstedgård efter at have mistet mand og fire børn, blev hun endnu stærkere i troen og ønskede at hjælpe mennesker i nød. Hun døde selv i 1711 og nåede ikke at se hospitalet færdigt. Hospitalet havde oprindeligt et kapel i midten af den grundmurede bygning og fire soveværelser til hver seks „hospitalslemmer“, dvs. hus-arme, gamle og vanføre mennesker. Efter ingeniør J. Clausens tegning rejstes 1867-68 vest for den gamle bygning et nyt anseeligt hospital i et stokværk med en lang midterfløj og to gennemgående sidefløje. I 1881-82 byggedes en etage mere på hospitalet, gavlene udformet med kamtakker. I dag er Hospitalet ombygget til lejligheder for seniorer og kaldes Hansted Kloster. Stiftelsen ejer også Hansted Kirke og den gamle skole, som tilsammen udgør en religiøs-institutionel helhed.

Sårbarhed

Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitekturen, park og omgivelser.

Hansted kirke

Høje målebordsblade 1867-76