Papir og pap

Horsens Kommunes ordninger for indsamling af papir og karton er både en hente- og en bringeordning. Genbrugspladserne fungerer som bringeordning, mens husstandsindsamling af papir og karton fungerer som en henteordning.

Beholderne til papir og kartonaffald ved husstandene tømmes hver 4. uge. 

Husholdningerne betaler for ordningen som en del af husholdningsgebyret. 

Horsens Kommunes ordninger for indsamling af pap er både en hente- og en bringeordning. Henteordningen er en del af kommunens storskraldsordning, som man kan ringe og bestille. Horsens Kommune indsamler ved skel/fortov efter borgerens forudgående bestilling. Der indsamles storskrald en dag om ugen i hele kommunen.

Kommunens genbrugspladser fungerer som bringeordning.

Husholdningerne betaler for papordningerne som en del af husholdningsgebyret.

Horsens Kommune har en kontrakt med Stena Recycling, hvor alt blandet papir og karton fra Horsens Kommunes husstandsindsamling bliver afhentet, forsorteret og sendt videre til genanvendelse. Aftalen udløber ved udgangen af august 2020, dog med mulighed for forlængelse med 2 x 12 måneder. Aftalen sikrer, at blandet papir- og kartonaffald genanvendes. Herefter skal den sendes i udbud igen.

Horsens Kommune har en kontrakt med HCS Transport & Spedition, hvor pap fra Horsens Kommunes genbrugspladser bliver afhentet og sendt videre til genanvendelse. Aftalen udløber ved udgangen af august 2020, dog med mulighed for forlængelse med 2 x 12 måneder. Aftalen sikrer, at papaffald genanvendes. Herefter skal den sendes i udbud igen.

Ved at ændre indsamling af papir fra en bringeordning til en henteordning er mængden af indsamlet papir er steget fra 2.984 ton til 4.196 ton i perioden fra 2012 til 2018. Det svarer til en stigning i genanvendelsesprocenten fra 59% til 71%.

 

 

I juni 2018 har Miljøstyrelsen udgivet nye papir- og pappotentialer. Kortlægningen viser at på landsplan er potentialet 122 kg pr. husstand gennemsnitlig for Danmark. Mens det gennemsnitlige potentiale for Horsens Kommune er 144 kg pr. husstand. Potentialet er faldet 16% på landsplan og 8% for Horsens Kommune.

71% af papir og pap afleveres til genanvendelse. Mens kun 50% af pappotentialet afleveres til genbrug. Der er således et potentiale for at øge indsamlingen af pap til genanvendelse.

I forbindelse med den stadig stigende internethandel forventes det, at mængden af papaffald vil være stigende.

Samlet vurdering

Generelt vurderes indsamlingsordningen for papiraffald at dække det nuværende og fremtidige behov frem mod 2024, mens det vurderes, at der er et potentiale for øget indsamling af pap ved en henteordning ved husholdninger.