Restaffald

Beholderne til restaffald tømmes hver 2. uge.

Grundejeren opkræves et årligt tømningsgebyr for indsamling af restaffald.

Gebyrets størrelse afhænger af beholderstørrelsen og antallet af beholdere.

Horsens Kommune har en leveranceaftale med Fjernvarme Horsens, som sikrer, at alt restaffald, som opstår i kommunen, forbrændes med energiudnyttelse på det lokale forbrændingsanlæg på Endelavevej i Horsens. Aftalen sikrer, at det uhygiejniske restaffald forbrændes umiddelbart efter indsamlingen. Aftalen udløber ved udgangen af 2022 (og kan forlænges med et år). Herefter skal den sendes i udbud igen.

Mængden af dagrenovation/restaffald og dagrenovationslignende affald er i perioden 2012-2018 faldet fra 25.558 ton til 16.210 ton. 

Restaffald fra husholdninger indsamles sammen med dagrenovationslignende affald fra erhverv.

Opgørelsen af de indsamlede restaffaldsmængder i forhold til dagrenovationslignende affald er foretaget på baggrund af en samlet indvejet mængde dagrenovation, som efterfølgende er fordelt på husholdninger og erhverv ud fra oplysninger om antal og størrelse af materiel tilknyttet henholdsvis husholdninger og erhverv.

Horsens Kommune anslår, at dagrenovationslignende affald i 2012 udgjorde ca. 21% af den indsamlede mængde, mens den i 2018 udgjorde ca. 25%. 

Samlet vurdering

Generelt vurderes indsamlingsordningen for restaffald at dække det nuværende og fremtidige behov frem mod 2024.