LANDSKABET I ANDEN PLANLÆGNING

En frivillig plan

Landskabsplanen er en sektorplan, der ikke er bestemt af en lov. Den er en frivillig plan, som Horsens Kommune anser som et vigtigt redskab til at lave velkvalificeret planlægning og sagsbehandling i det åbne land.

Indholdet i planen skal betragtes som et fagligt input, der som vidensgrundlag understøtter sagsbehandling og planlægning.

Kommuneplan

Landskabsplanens resultater er implementeret i kommuneplanen for Horsens Kommune. Dels er landskabsplanens områder og anbefalinger afspejlet i kommunens retningslinjer for landskab, og dels har landskabsplanen fungeret som input til revision af kommuneplanens retningslinjer for andre temaer i det åbne land.

Anden planlægning

Landskabsplanen skal også fungere som et strategisk værktøj ved, at vi bruger den nye viden om landskabet til at lave strategiske planer og udviklingsstrategier, hvor landskabet indgår som en ressourcemæssig parameter. Her er det kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan vi kan bringe landskabet i spil på en bæredygtig måde.