Klimaplan DK2020

Om Klimaplanen

Horsens Kommune er med i det nationale projekt DK2020-Klimaplaner for hele Danmark, hvor der er udarbejdet og vedtaget en klimaplan efter samme standard, som hos de mest klimaambitiøse byer i det internationale bynetværk, C40.

Igennem projektet har kommunen forpligtet sig til at være CO2-neutrale og klimarobust i 2050.

I budgetaftale 2022 har Byrådet sat et yderligere ambitiøst mål, om at arbejde for at være klimaneutrale i 2030.

For at nå målene er der opstillet en række delmål og tiltag. Samtlige delmål og tiltag er oplistet i et tiltagskatalog.

Antages det, at samtlige tiltag udføres, vil CO2 udledningen falde med 65% i 2030.

Tiltagskataloget skal betragtes som en bruttoliste over det, der skal igangsættes for at nå de 65%.

For at nå klimamålet om klimaneutralitet i 2030 er det desuden nødvendigt at finde yderligere virkemidler og tiltag frem mod 2030.

Dette skal ske ved en løbende evaluering og justering af indsatserne samt en fuld revidering af klimaplanen hvert fjerde år.

Klimaplanen er udarbejdet i samarbejde med en lang række interne og eksterne aktører i kommunen.

Klimaplanen er udarbejdet i to udgaver.  

Klimaplanen på 50 sider kan hentes her.

PIXI udgave på 12 sider kan hentes her.

Til Klimaplanen hører også en teknisk gennemgang af arbejdet med klimaplanen, notatet beskriver detaljeret hvordan klimaplanen er blevet til, og er et C40 krav for at godkende Klimaplanen. Notat hedder CAPF - "Climate Action Planning Framework" Du kan hente notatet her. 

Byrådets godkendelse af Klimaplanen. 

Byrådet godkendte Klimaplanen på mødet den 27. september 2022. Du kan finde hele dagsordensteksten i linket til punkt 10. 

Ønsker du at se godkendelsen af Klimaplanen på video, kan du se de ca. 20 min. som starter ca. 52 min. inde i mødet den 27. september 2022. link

De 35 Delmål og over 100 tiltag

Sammen med Klimaplanen følger et tiltagskatalog som beskriver de mere end 100 tiltag som skal igangsættes for at kunne nå CO2 målet i 2030. 

For at nå målene er der opstillet en række delmål og tiltag.

Samtlige delmål og tiltag er oplistet i et tiltagskatalog. Antages det, at samtlige tiltag udføres, vil CO2 udledningen falde med 65% i 2030.

Tiltagskataloget skal betragtes som en bruttoliste over det, der skal igangsættes for at nå de 65%.

Du kan finde tiltagskataloget her

Klimasekretariatet.

Kommunes Klimasekretariat har ansvaret for at visionerne i Klimaplanen bliver realiseret. 

Klimasekretariatet holder til på Rådhuset og kan kontaktes direkte på mailadressen Klima@horsens.dk  eller på telefon 76 29 74 85 eller alternativt 76 29 29 29

Klimasekretariatet politiske udvalg er Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

Link til udvalgets dagsordner og referarter

Kommunes hjemmeside for Klima kan du finde her:  

CO2 udledninger.

Kommunes CO2 regnskaber og udledningsrapporter for de seneste år, kan findes her.