LANDSBYERNE OVER OG NEDER USTRUP

Kulturmiljøet

Fægang

Gård i Over Ustrup

Beskrivelse

Landsbyerne Over og Neder Ustrup ligger med femhundrede meters mellemrum for foden af Bjerrelide-bakken, der hæver sig med skræntskov op til Purhøj (120 m) på grænsen til Sønder Bjerre. Ejerlavet er langstrakt med god agerjord mod nord og stejle, kuperede, gamle løvskovsområder mod syd og øst. Skovene er inddiget, og en fægang fører fra Over Ustrup østover til Ustrup Skov. Ejerlavsgrænserne markeres af levende hegn, diger og grøfter. Landsbyerne nævnes første gang i 1477 og bestod i 1688 tilsammen af seks gårde og et hus. Landsbyerne lå i dyrkningsfællesskab indtil 1782, hvor ejerlavet blev udskiftet, men ingen gårde blev udflyttet. Omkring år 1800 bestod Neder Ustrup af tre gårde og Over Ustrup af fem gårde. Dette bebyggelsesbillede kan endnu genkendes og er særdeles velbevaret. Enkelte gårde er gulkalkede med bindingsværk. Langs med landevejen mellem Vejle og Horsens, der gennemskærer ejerlavets vestlige del, blev der omkring 1900 bygget nogle få huse. Her findes også seks overpløjede gravhøje. De øvrige veje følger de gamle forløb fra omkring 1800. Den fredede gravhøj Purhøj er et flot udsigtspunkt, og et lille område øst herfor er kulturarvsareal.

Sårbarhed

Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer af arkitektur, bebyggelsesstruktur, veje, diger, hegn og omgivelser.

Gård i Over Ustrup