Bilag 3: Ordforklaring

Belægning: Belægningen i bussen omhandler, hvor mange rejsende der er i bussen og dermed optager pladser. Er der en 100 % belægningen er kapaciteten af bussen brugt fuldt op, og det vil være nødvendigt at indsætte flere busser eller evt. øge frekvensen. Er der en meget lav belægning kan det vurderes hvorvidt en buslinje skal nedlægges eller frekvensen nedsættes, men i nogle tilfælde vil frekvensen opretholdes for at give en god service.

Bybus: Busser der kører indenfor det sammenhængende byområde i Horsens. Kører normalt med en minimumsfrekvens på ½ time i dagtimerne. Bybusserne i Midttrafik er gule.

Enkelt og dobbelt radialer: En enkelt radial er betegnelsen for en linje der kun kører fra Trafikterminalen og til et punkt i byen fx Trafikterminalen til Stensballe og retur. En dobbeltradial kører på tværs af byen og binder derfor flere bydele sammen. Fra Trafikterminalen vil linjen fortsætte fx Stensballe – Trafikterminalen – Tyrsted. Derved er det muligt at køre på tværs uden skifte.

Flextur: Flextur er en del af den kollektive trafik og kan bruges af alle. En Flextur har ingen fast køreplan. Kunden bestemmer selv, hvornår vedkommende vil hentes, og hvor de vil køres fra og til, fx til svømmehallen, indkøbscentret, lægen, besøg hos vennerne osv.

Der bliver kørt med taxa, liftbus eller personvogn. Der kan være andre med på turen, og derfor kan bilen køre en omvej for at hente eller bringe andre kunder. Der betales altid kun for den direkte vej.

Frekvens: Antal afgange bussen kører med pr time. En bybus vil typisk køre med en ½ times frekvens, hvor der derfor er to afgang på en time med ½ times mellemrum.

Køretid: Den tid det tager for bussen at komme A – B.

Lokalbus: Busser der løser lokale formål uden for de større byer, eller fra oplandet til Horsens. Lokale busser krydser normalt ikke kommunegrænser eller regionsgrænser, men dette kan aftales kommunerne imellem

Regionalbus: Busser der krydser kommunegrænsen og derfor har et regionalt formål. Køre typisk imellem de større byer, men løser en række regionale og lokale opgaver herimellem.

Rabatruter: Skolebusser som administreres af kommunen. Har til formål at fragte kørselsberettigede skolebørn til skole fra hjemmet.

Servicebus: En buslinje hvor frekvensen og køretiden ikke er det vigtigste, men hvor en kort gangafstand prioriteres højere.

Sløjfer/sløjfekørsel: En betegnelse der bruges når bussen ikke kører samme forløb til og fra Trafikterminalen. Det ses bl.a. på linje 8 i Horsens, hvor bussen kører i en cirkel i den sydlige del af byen. Det betyder, at køretiden bliver længere i den ene retning sammenlignet med den anden. Metoden kan benyttes i mindre omfang, hvis vejforhold umuliggør, at man komme centralt ind i området og for at vende bussen.