Loger og foreningsbygninger

Kulturmiljøet

Beskrivelse

Horsens Købstad fik allerede i 1770’erne en Frimurerloge, men først i 1924 fik den sin egen selvstændige bygning i Havne Allé 1. Den søjleprydede, lidt tilbage­trukne logebygning i nyklassisistisk stil anvendes stadig af Frimurerlogen. En anden af byens mange loger, Odd Fellowlogen har også en markant logebygning; den er opført af Viggo Norn i Borgergade 13 i 1924 og anvendes ligeledes stadig til sit oprindelige formål, hvor kvindelige loger nu også har til huse. Håndværkerforeningen, Allégade 16, er af arkitekt Clausen opført i 1885 til kulturelle formål for byens håndværks­mestre og -svende med festsal, håndbibliotek, læseværelse, spilleværelse, cafélokale og i den bagvedliggende store, romantiske have var friluftstribunen i brug hver torsdag til koncerter. Håndværkerforeningen, der i en årrække dannede ramme om byens teaterliv og en lang række foreningers arrangementer, er nu solgt til erhvervs­formål. Til industriarbejdernes kulturelle udfoldelser opførtes af Viggo Norn i 1922 Forsamlings­bygningen, Kilden i Kildegade, der efter en årrække som kommunal ejendom nu er solgt til Skt. Ibs skole.

Sårbarhed

De store loge- og foreningsbygninger danner ramme om en væsentlig del af byens almene kulturelle liv, og har derfor, udover de arkitektoniske værdier, også stor kulturel betydning. De er imidlertid særdeles sårbare for forandringer, når de sælges til andre formål, hvilket f.eks. gælder byens to store forsamlingsbygninger. Lokalplan 150 er dog med til at sikre disse bygninger.