Mål for landskabskarakteren

Statisk kort

Målsætning

Landskabet tildeles en målsætning i forhold til landskabets karakter. Målsætningen tager afsæt i vurderingerne af landskabet og peger på de landskaber, hvor landskabets karakter bør beskyttes, vedligeholdes eller ændres, samt hvor landskabskarakterens tilstand bør forbedres.

Målsætningen fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

HOVEDKARAKTEREN

DELOMRÅDER

Målsætning: Beskyt landskabskarakteren

M.4.1 Hovedparten af landskabsområdet

Med undtagelse af delområdet er landskabet i hele landskabsområdet vurderet særligt karakteristisk og oplevelsesrigt. Det har derfor fået målsætningen beskyt.

Målsætningen betyder, at der kun bør ske ændringer i området, der understøtter eller forstærker landskabets bærende landskabstræk og oplevelsesværdi. I dette område  har det især betydning at værne om landskabets teknisk set uforstyrrede karakter samt de visuelle kvaliteter, som landskabet mange steder byder på.

Målsætning: Beskyt landskabskarakteren

M.4.2 Salten Langsø skovlandskab

Inden for delområdet Salten Langsø skovlandskab er landskabet meget karakteristisk og oplevelsesrigt. Det har derfor fået målsætningen beskyt.

Målsætningen betyder, at der kun bør ske ændringer, der i høj grad understøtter landskabets karakter og oplevelsesværdi. I dette området bør der især værnes om landskabets helt uforstyrrede karakter, ligesom udbredelsen af lysåben natur bør bevares og om muligt styrkes.