Stablen

I arbejdsgrundlaget for byrådet fremgår det, at Horsens Kommune skal være en frontløber kommune inden for bæredygtighed. 

For at løfte de mange initiativer om undervisning, salg af genbrugsvarer og formidlingsaktiviteter, er der behov for en bygning, der kan rumme disse aktiviteter.

Vi foreslår derfor, at vi får en bygning, hvor affald og cirkulær økonomi sættes i centrum - et samlingspunkt for undervisning, genbrug og reparationer. 

Bygningen skal danne rammerne for mange aktiviteter inden for affald og bæredygtighed. Stablen vil skabe et værested, hvor:

• innovative ideer inden for cirkulær økonomi kan sås, spire og blomstre

• borgere kan mødes på tværs og upcycle egne materialer

• brugte materialer kan få nyt liv

• daginstitutioner kan hente ting i skatkammeret

• borgere kan søge information og facts om for eksempel, hvor meget der indsamles, og hvad affaldet bliver til

• skolerne kan komme på besøg med eleverne, som kan lave små forsøg

• det kan synliggøres, hvordan man bygger cirkulært

• andre af kommunens tiltag i retning af klima, klimatilpasning mv. kan kobles til huset

Selve bygningen skal være et eksempel på, at vi kan bygge cirkulært. Bygningen tænkes bygget af materialer fra vores egne genbrugspladser, eventuelt suppleret med byggeaffald fra lokale nedrivninger.

 

Bygningen skal indeholde følgende aktiviteter: 

Undervisningslokaler med gode rammer for formidling om affald - til børn og unge 02-6

• Reparationscafé – reparation af f.eks. cykler, møbler og tøj 03-2

• Kursussted for upcycling - kurser i kreativt genbrug af affald 03-2

• Skatkammer, hvor daginstitutioner og skoler kan lave kreative projekter ud af genbrugs- og overskudsmaterialer 03-3

• Guldminen – et sted hvor iværksættere kan hente ting på genbrugspladsen og upcycle 06-1 

• Genbrugsbyggemarked – salg af genbrugsbyggematerialer, fliser, brædder, værktøj mv. Ting, der i dag afleveres på genbrugspladsen, men som fint kan genbruges 01-2

Alle udgifter er 1000 kr.